Category Archives: Penjodoh Bilangan Tahun 5

UPSR 2018: Penjodoh Bilangan Tahun 5

[ad_1] UPSR 2018: Penjodoh Bilangan Tahun 5. Antara aspek tatabahasa yang selalu murid terkeliru adalah berkenaan dengan penggunaan penjodoh bilangan yang betul. Setiap bilangan pada kata nama masing masing mempunyai kata bilangan yang tersendiri. Penjodoh bilangan digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan. Kadangkala kata bilangan digunakan sebelum penjodoh bilangan seperti beberapa, dua, […]