Monthly Archives: July 2017

Tahukah anda beza peniaga dengan usahawan?

Tahukah anda beza peniaga dengan usahawan? Peter Drucker, tokoh berautoriti dalam teori pengurusan mengatakan bahawa kekeliruan yang sangat ketara takrifannya. Umumnya peniaga ialah individu yang menjual produk atau perkhidmatan sahaja; atau kedua-dua sekali gus. Peniaga boleh memilih untuk melaksanakan perniagaan samada secara kecil-kecilan, sederhana mahupun besar-besaran. Perananya sebagai pemudah bekalan produk, perkhidmatan, ataupun kedua-duanya sekali […]