Monthly Archives: January 2017

Perkara Yang Perlu Anda Faham Sebelum Mengambil Takaful

Perkara Yang Perlu Anda Faham Sebelum Mengambil Takaful adalah memahami polisinya. Perlindungan takaful adalah amat penting pada masa kini kerana peningkatan kos rawatan terutamanya menyebabkan anda kering poket. Persoalan Penting Beberapa soalan penting yang perlu kita tahu sebelum mengambil takaful/insurance ialah: Perlindungan apakah yang diperlukan? Berapa jumlah perlindungan yang dicover setiap jenis perlindungan? Berapa bayaran bulanannya. […]

Apa Manfaat Dalam Sijil Takaful Anda?

Apa Manfaat Dalam Sijil Takaful Anda? Manfaat dalam sijil takaful adalah penting bagi setiap orang yang telah menyertai takaful untuk menyemak semula sijil tersebut. Sijil takaful yang mereka sertai itu bukan hanya sekadar Medical Card, pampasan kematian atau terkena penyakit kritikal, hilang keupayaan kekal. Jadinya, saya sarankan kepada yang telah mengambil sijil takaful supaya menyemak […]

Usrah Himmah 2017 siri 1 : Wabak Sepanjang Jalan Wabak 1 Al Futur

Usrah Himmah 2017 siri 1 : Wabak Sepanjang Jalan Wabak 1 Al Futur | Alhamdulillah 28/1/2017 merupakan usrah pertama diadakan oleh Persatuan Mahasiswa Tanah Merah. Pada usrah kali ini, mengupas sedikit kitab wabak sepanjang jalan yang dikarangkan oleh Dr Al-syed Muhammad Noh. Kami hanya sempat berbincang satu topik sahaja atau satu wabak sahaja daripada 7 […]

9 Sebab Pelan Takaful Wajib Dimiliki oleh Semua Orang

9 Sebab Pelan Takaful Wajib Dimiliki oleh Semua Orang | Takaful merupakan insuran islam yang patuh syariah, segala transaksinya tidak bercampur gaul dengan perkara-perkara haram seperti riba, perjudian dan ketidakpastian. TAKAFUL adalah satu perkataan yang berasal dari perkataan Arab ‘Al-Kafala (jamin) iaitu bermaksud ‘Saling Jamin Menjamin‘. Dari segi tafsiran Syara’ ia adalah pakatan satu kumpulan […]